Νέο θέμα διπλωματικής εργασίας, ΕΜΠ- ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – Ιούνιος 2018

Παρουσίαση των νέων θεμάτων διπλωματικών εργασιών – Ιούνιος 2018