Το Εργαστήριο

Ο εργαστηριακός μας εξοπλισμός αποτελείται από τα εξής:

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρουν οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι:

  • Εκτέλεση προσομοιώσεων Power-Hardware-in-the-Loop για συσκευές διεσπαρμένης παραγωγής. Επίσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν εφαρμογές Control-Hardware-in-Loop με τον προσομοιωτή RTDS.
  • Χρήση της τεχνολογίας συστημάτων πολλαπλών ευφυών πρακτόρων (Multi-agent Systems) για τοπικές και απομακρυσμένες δοκιμές καθώς και πραγματοποίηση βελτιστοποιήσεων.
  • Εύκολη ανάπτυξη και δοκιμή αλγορίθμων ελέγχου (Matlab/Simulink) μέσω μιας ευέλικτης συσκευής ηλεκτρονικών ισχύος της εταιρείας Triphase.
  • Μέτρηση καμπύλης ισχύος σε μικρές ανεμογεννήτριες
  • Δοκιμές σε γεννήτριες μικρών ανεμογεννητριών
  • Δοκιμές συσκευών διεσπαρμένης παραγωγής μέσω της λειτουργίας του μικροδικτύου

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η σχηματική αναπαράσταση του Εργαστηρίου SMARTrue:

Δημοσιεύσεις

P. Kotsampopoulos, V. Kleftakis, N. Hatziargyriou, “Laboratory Education of Modern Power Systems using PHIL Simulation” , IEEE Transactions on Power Systems, Early Access, December 2016. Read More…

M. Maniatopoulos, D. Lagos, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, “Combined Control and Power Hardware-in-the-Loop simulation for testing Smart grid control algorithms” , IET Generation, Transmission & Distribution, Early Access, March 2017. (download pdf)