Δοκιμές Φ/Β Αντιστροφέων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Στο εργαστήριο υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση δοκιμών σε φωτοβολταϊκούς αντιστροφείς σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Ο προσομοιωτής φωτοβολταϊκών διατάξεων της εταιρείας Regatron (3x TopCon Quadro Programmable DC Power Supply 10kW) διαθέτει πλήρως ελεγχόμενες και παραμετροποιήσιμες χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης-ρεύματος (V-I), ενώ o γραμμικός ενισχυτής/προσομοιωτής δικτύου της εταιρείας Spitzenberger & Spies (PAS 5000 – 4 Quadrant Linear Amplifer 5kVA) εκθέτει τον αντιστροφέα σε μεταβολές της τάσης (γρήγορες βυθίσεις, εισαγωγή αρμονικών κ.α.) και συχνότητας. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα περιβάλλον δοκιμών στην DC και στην AC  πλευρά του αντιστροφέα.
Ελέγχοντας κατάλληλα τους δύο προσομοιωτές μπορούν να αναπαρασταθούν οι προβλεπόμενες συνθήκες από τα διεθνή πρότυπα για τις δοκιμές στις οποίες πρέπει να υπόκειται και να ανταποκρίνεται επιτυχώς ένας φωτοβολταϊκός αντιστροφέας. Οι δοκιμές οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο είναι:

 • Static and Dynamic Maximum Power Point Tracking

  (MPPT) (EN 50530)

 • EMC tests

  (IEC 61000-3-2, Harmonic measurements 0-100KHz etc.)

 • Connection requirements

  (VDE-AR-N 4105)

 • Fault ride through

  (VDE 0126-1-1)

 • Anti-islanding Requirements

  (In progress)

Τα ηλεκτρικά μεγέθη κατά τη διάρκεια των δοκιμών μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια και να αναλυθούν με τη χρήση του Yokogawa WT3000 Power Analyzer.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότρες πληροφορίες.

Η εργαστηριακή διάταξη για την πραγματοποίηση δοκιμών σε Φ/Β αντιστροφείς

Δοκιμή σε Φ/Β αντιστροφέα: Πρότυπο VDE 0126-1-1