Ολοκληρωμένα
 Τίτλος Project Χρηματοδότης Περίοδος
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΗΚ 2007 – 2008
Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ΑΗΚ 2006 – 2007
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας Νησιωτικών Συστημάτων με Μεγάλη Διείσδυση Αιολικής Ενέργειας EFACEC Engenharia SA 2006 – 2007
Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Χρήση Κυψελών Καυσίμου και Υδρογόνου με Μηδενικές Εκπομπές Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου 2004 – 2007
 Εκπόνηση Έργου για Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου ΑΗΚ 2004 – 2006
 Καθορισμός Χαρακτηριστικών Ρυθμιστικών Στροφών μέσω Μετρήσεων Δυναμικής Συμπεριφοράς του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ΑΗΚ
 Μελέτες Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου ΔΜΣ Κύπρου
Κανόνες Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής ΑΗΚ 2003 – 2003
 Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Φορτίου στην Αναπτυσσόμενη Αγορά Ενέργειας ΓΓΕΤ, πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας -Πολωνίας 2001 – 2003
Καθορισμός Χαρακτηριστικών Ρυθμιστικών Στροφών μέσω Μετρήσεων Δυναμικής Συμπεριφοράς του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ΑΗΚ 2001 – 2002
Εξελιγμένες Τεχνικές Ανάλυσης Σφαλμάτων & Προστασίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΓΓΕΤ, πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας – Σλοβενίας 1998 – 2000
Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ήπιων Μορφών Ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου ΓΓΕΤ 1996 – 1998
Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ήπιων Μορφών Ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου ΓΓΕΤ, πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 1995 – 1997