Ερευνητικά πεδία

 • Transmission & Distribution
 • Power System Planning and Implementation
 • Power System Analysis
 • Power System Stability
 • Power System Dynamic Performance
 • Dynamic Security Assessment
 • Smart Grids
 • Power Control Techniques
 • Probabilistic Load Flow
 • Contingency Analysis
 • Microgrids
 • Application of Artificial Intelligence techniques
 • Decentralized Control Concepts
 • Distributed Generation
 • Renewable Energy Resources
 • Energy Storage
 • Unit Commitment – Economic Dispatch
 • Transformers
 • Electric Vehicles
Projects

Τρέχοντα Ευρωπαϊκά projects:

SmartyKYE

FastInCharge

BEAMS

DERRI

…view more

Συνεργάτες

Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα

Επιχειρήσεις